Om Marit Sølsnæs

Så, og høst mening

Marit Sølsnæs er en skribent og foredragsholder fra Drammen.

Hun er vokst opp i Sande i Vestfold og har studert i Tyskland. Etter dette har hun holdt til i Høvåg ved Kristiansand inntil hun i fjor vendte tilbake til Østlandet.

Sølsnæs har tidligere jobbet med økonomi, markedsføring og ledelse – ved Agder Energi, Visit Sørlandet og DNT Sør i Kristiansand.

Hun holder foredrag, engasjerer seg i ulike temaer, og skriver sanger og dikt.

For tiden går det spesielt i småord som er haikuinspirert (se gjerne Instagram), foruten forberedelser til nye foredrag.

Sølsnæs vil gjerne bruke sin stemme som et bidrag til den videre kreftforskningen, og retter derfor en sterk appell til deg som leser hennes tekster.

Den som tømer skåli, fær sjå rosa i botnen

Olav H. Hauge

Sølsnæs er også å finne på Instagram og Facebook.